Честота и нивa на антиовариални антитела при жени, включени в IVF-ET

07.04.2001 г.


Click here to start


Table of Contents

Честота и нивa на антиовариални антитела при жени, включени в IVF-ET

Работна хипотеза:

Цел на изследването:

Изследвани серуми:

PPT Slide

PPT Slide

Индиректен имуносорбентен тест за доказване на антитела срещу GLC

Реакция на изследваните серуми в ELISA срещу мембранните антигени на GLC

Реакция на изследваните серуми в ELISA срещу мембранните антигени на GLC

Положителна корелация между реакцията на серуми в ELISA срещу GLC и ZP

Процент на положително реагиращите серуми в изследваните групи

Корелация между терапевтичния резултат и нивото на антиовариалните антитела

Изводи:

Author: AGEs

Email: gnikolov@mtel.net

Home Page: http://members.tripod.com/~GNikolov/index.html