2ри Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия

07.04.2001 г.


Click here to start


Table of Contents

2ри Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия

Семенната течност - тенденции по отношение на параметрите, отчитащи нейните качества

През последните десетилетия няма доказателства за стабилна тенденция към намаляване на показателите, отчитащи качествата на семенната течност:

През последните десетилетия се наблюдава стабилна тенденция към намаляване на показателите, отчитащи качествата на семенната течност:

Normospermia - според критериите на СЗО#

Степенуване на мъжкия субфертилитет

Някои данни от нашата амбулаторна практика

Мъжа в инфертилната двойка

PPT Slide

Mетоди за ‘получаване’ на семенна течност и нейното съхранение

(продължение)

Mетоди за обработка на семенна течност

Методи за “оползотворяване” на семенната течност

Нашите първи резултати от ICSI

PPT Slide

Посланието:

PPT Slide

Author: Georgi Nikolov

Email: gnikolov@mtel.net

Home Page: http://members.tripod.com/~GNikolov/index.html